Knapphet på attraktive næringsarealer i randsonen til byene

Knapphet på attraktive næringsarealer i randsonen til byene Det er omkring 4000 lagerhaller til vareforsyningsformål i Osloregionen. Mange av disse er lokalisert i sentrale byområder der annen byutvikling prioriteres. I

Share