Manglende konsekvensvurderinger av endringer

Geir Berg, Logistikkutvikling AS Listen er lang over prosjekter i statlig sektor som har fått medieomtale for utydelige mål og svak gjennomføring. Altfor mange stortingsvedtak for å slå sammen eller

Share