Manglende konsekvensvurderinger av endringer

Geir Berg, Logistikkutvikling AS Listen er lang over prosjekter i statlig sektor som har fått medieomtale for utydelige mål og svak gjennomføring. Altfor mange stortingsvedtak for å slå sammen eller

Share
Knapphet på attraktive næringsarealer i randsonen til byene

Knapphet på attraktive næringsarealer i randsonen til byene Det er omkring 4000 lagerhaller til vareforsyningsformål i Osloregionen. Mange av disse er lokalisert i sentrale byområder der annen byutvikling prioriteres. I

Share
Beste praksis innen logistikk

Geir Berg, Logistikkutvikling AS Gartner Group kårer hvert år de beste bedriftene innen ulike kategorier, som innen SCM (supply chain management) eller logistikk som er den norske betegnelsen. Det er

Share