Knapphet på attraktive næringsarealer i randsonen til byene