REFERANSER

delimiter image

Tjenesteområder

Oppdrag er utført for offentlige og private organisasjoner innen seks hovedområder:

  • Utarbeidelse av oversikter over bedriften(e)s varestrømmer, men etablering av nøkkeltall for styring og kontroll
  • Utarbeidelse av strategier og planer for videre utvikling av terminaler og varestrømmer
  • Optimalisering av lagerstyring og innkjøp (supply chain planning)
  • ROI-kalkyler og konsekvensvurderinger rundt endring av forsyningskjeder, som konsolidering eller evaluering av 3 PL-tjenester (supply chain redesign)
  • Forstudier knyttet til digitalisering, datafangst og innfasing av ny teknologi.
  • Prosjekt- eller prosessledelse i forbindelse med organisasjonsutvikling.

Tilbakemeldinger fra kunder

Sitat fra Erik Lahnstein, oppdragsgiver og daværende adm. direktør fir Norges Skogeierforbund, i forbindelse med beregning av nytten av Godspakke Innlandet for 18 ulike organisasjoner:

«Tusen takk for utrolig godt foredrag på Hamar. Godt underbygd. Du har dessuten en utrolig formidlingsevne. Lavmælt og systematisk, men uhyre pedagogisk og effektivt!»

Outsourcing av transport- og logistikkytelsene hos Hansen og Dysvik, i forbindelse med nedbygging og omprofilering av selskapet. Det viste seg å være betydelige forskjeller i priser  og kvalitetsgarantier mellom de ulike tjenesteyterne. Sitat fra Tore Andreas Hansen, daværende adm. direktør for Hansen og Dysvik:

«Logistikkutvikling gjorde en god jobb for oss. Vi var svært godt fornøyd med prosessen og med resultatet.»