Velkommen til Logistikkutvikling AS

Logistikkutvikling bistår bedrifter med driftsforbedringer i deres verdikjeder, fotrinnsvis av litt mer omfattende art. Vårt fortrinn er kombinasjonen av bred kunnskap innen logistikk, lang erfaring og helhetsforståelse – støtter av et nettverk av fagmiljøer ved behov.

Problemer med å få tiden til å strekke til? Prosjekter som har kommet skjevt ut av startgropa? Logistikkutvikling har bred erfaring med linjeledelse som CFO og CLO. Vi kan bidra til at prosjekter blir gjennomført med godt resultat i samarbeid med bedriftens egne medarbeidere.

Vi bistår med større og mindre oppgaver, som:

 • Analyse av problemområder, med gjennomføring av tiltak
 • Kvalitetssikring og «second opinion» i prosjekter
 • Standardisering og dokumentasjon av viktige arbeidsprosesser
 • Støtte ved leverandørutvelgelse og – oppfølging
 • Flytting av oppgaver og funksjoner mellom virksomheter

Kundene og leverandørene er i kontinuerlig endring. Det må dine forsyningskjeder også være! Logistikkutvikling utarbeider analyser og foreslår strategiske valg basert på bedriftens identitet og profil.

Logistikkutvikling har gjennomført prosjekter innen:

 • Kartlegging og visualisering av forsyningskjeder, med nøkkeltall for «time to market» og «cost to serve» for bedrifter med over 100.000 produkter i porteføljen
  – etterfulgt av forslag til konsolidering og differensiering av forsyningskjedene
 • Analyser av ordrestruktur og produktlønnsomhet (BtB og BtC)
 • Vurdering av tredje parts logistikk vs. drift i egen regi
 • Endring av distribusjonsmønstre, som konsolidering av lagerstrukturen og økt distribusjon fra leverandører til sluttkunder.

Det er et stort mangfold av IT-løsninger og IT-leverandører. Alle lover god avkastning dersom deres løsning velges. Logistikkutvikling bistår bedrifter med kartlegging av muligheter og analyser av deres utviklingsbehov innen SCM-området.

Vi utarbeider forstudier og kravspesifikasjoner i nær dialog med bedriftens egne medarbeidere. Forretningssystemene standardiseres og legges «i skyen». Hvilke applikasjoner trenger bedriften i tillegg for å henge med eller lede an i utviklingen?

Logistikkutvikling er tjenesteleverandør av forprosjektanalyser til danske Apport Systems innen lagerapplikasjoner og til Inventory Investment når det gjelder prognoser, lagerstyring og virksomhetsplanlegging. Inventory Investment representerer amerikanske Blue Ridge i Europa som er helt i tet på Gartner Groups årlige rangering av programvarehus innen «supply chain planning» applikasjoner. Apport Systems er den ledende WMS-leverandøren i Danmark og har også en del kunder i Norge. I tillegg representerer vi den svenske BI-leverandøren Gadd Software i Norge.

Manglende konsekvensvurderinger av endringer

Geir Berg, Logistikkutvikling AS Listen er lang over prosjekter i statlig sektor som har fått medieomtale for utydelige mål og svak gjennomføring. Altfor mange stortingsvedtak for å slå sammen eller

Share
Knapphet på attraktive næringsarealer i randsonen til byene

Knapphet på attraktive næringsarealer i randsonen til byene Det er omkring 4000 lagerhaller til vareforsyningsformål i Osloregionen. Mange av disse er lokalisert i sentrale byområder der annen byutvikling prioriteres. I

Share
Beste praksis innen logistikk

Geir Berg, Logistikkutvikling AS Gartner Group kårer hvert år de beste bedriftene innen ulike kategorier, som innen SCM (supply chain management) eller logistikk som er den norske betegnelsen. Det er

Share
KONTAKT OSS HER

Send oss en forespørsel, så kommer vi tilbake til deg snarest!

Logo - Logistikkutvikling AS

Logistikkutvikling bistår bedrifter med driftsforbedringer i deres verdikjeder, fotrinnsvis av litt mer omfattende art. Vårt fortrinn er kombinasjonen av bred kunnskap innen logistikk, lang erfaring og helhetsforståelse – støtter av et nettverk av fagmiljøer ved behov.

Postadresse: Postboks 16. 2024 Gjerdrum

Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Epost: henvendelse@logistikkutvikling.no

Telefon: (+47) 971 94 747

Alle seriøse henvendelser får svar!