Nye byggeprosjekter eller utfordringer med logistikken?

Vi bistår deg med analyser, beslutninger og realisering
Velkommen til

Logistikkutvikling AS

Logistikkutvikling AS bistår private og offentlige organisasjoner med mulighetsstudier, analyser og tiltak for mer effektiv og miljøvennlig logistikk.

Går kostnadsutviklingen i feil retning?

Vi hjelper deg med å finne tidstyver og kostnadsdrivere i varekjedene dine.

Problemer med å få tiden til å strekke til? Prosjekter som har kommet skjevt ut av startgropa? Logistikkutvikling har bred erfaring med linjeledelse som CFO og CLO. Vi kan bidra til at prosjekter blir gjennomført med godt resultat i samarbeid med bedriftens egne medarbeidere.

Vi bistår med større og mindre oppgaver, som:
 • Analyse av problemområder, med gjennomføring av tiltak
 • Kvalitetssikring og «second opinion» i prosjekter
 • Standardisering og dokumentasjon av viktige arbeidsprosesser
 • Støtte ved leverandørutvelgelse og – oppfølging
 • Flytting av oppgaver og funksjoner mellom virksomheter

Kundene og leverandørene er i kontinuerlig endring. Det må dine forsyningskjeder også være! Logistikkutvikling utarbeider analyser og foreslår strategiske valg basert på bedriftens identitet og profil.

Vi har gjennomført prosjekter innen:
 • Kartlegging og visualisering av forsyningskjeder, med nøkkeltall for «time to market» og «cost to serve» for bedrifter med over 100.000 produkter i porteføljen – etterfulgt av forslag til konsolidering og differensiering av forsyningskjedene
 • Analyser av ordrestruktur og produktlønnsomhet (BtB og BtC)
 • Vurdering av tredje parts logistikk vs. drift i egen regi
 • Endring av distribusjonsmønstre, som konsolidering av lagerstrukturen og økt distribusjon fra leverandører til sluttkunder.

Vurderer din bedrift å flytte eller å etablere ny virksomhet? Vi har gjennomført studier innen lokalisering av logistikkanlegg og utviklingstrender innen prosessindustri og engroshandel.

Logistikkutvikling bistår med:
 • Tidlig fase analyser
 • Konseptutvikling
 • Simulering av vareflyt
 • Konvertering av teknologiske muligheter til business case

NYHETER

Koster enkelte kunder mer enn de smaker?

Vi hjelper deg med tiltak som øker lønnsomheten

Kontakt oss

Fantastisk teknologi og bra for miljøet, men dårlig business case? Vi hjelper deg med å regne hjem investeringen!