E-post

henvendelse@logistikkutvikling.no

Telefon

+47 971 94 747

Logistikkutvikling

Hvordan er ditt nettverk tilpasset
en stadig tøffere konkurranse?

Logistikkutvikling tilbyr spisskompetanse
innen flere virksomhetsområder

Les mer om...

Nettsiden er under utarbeidelse.
Vi håper mer har falt på plass ved neste besøk.
Velkommen igjen

 «I fremtiden er det ikke bedrifter som konkurrerer, men nettverk av bedrifter» (Prof. Martin Christopher, 2007). Logistikkutvikling AS tilbyr følgende virksomhetsområder:

Moderne innkjøp og lagerstyring

Logistikkutvikling

Virksomhetsplanlegger

Logistikkutvikling

Potensialanalyse

Logistikkutvikling

 

Hvordan er ditt nettverk tilpasset en stadig tøffere konkurranse?

 

 
Logistikkutvikling tilbyr spisskompetanse for utvikling av hele forsyningsnettverket (ende-til-ende) eller for spesifikke funksjoner, som innkjøp, lagerhold og distribusjon. Vi leverer både analyser, rådgivning, opplæring og programvare i samarbeid med norske og internasjonale spesialister innen sine områder som sikrer at forventede resultater innfris.
 
Det vektlegges at terskelen for samarbeid skal være lav og baseres på tillit. Prosjekter baseres på fakta og presenteres i et språk som kundene forstår. I startfasen baseres tjenestene på et nært samarbeid med andre fremfor oppbygging av organisasjonen. Over tid er imidlertid målet å etablere et praktisk rettet kunnskapsmiljø som skaper fortrinn for norske bedrifter innen logistikk og forsyningskjedeutvikling.
 
Logistikkutvikling ble etablert i 2015 og ledes av Geir Berg. Han har lang erfaring som linjeleder (CLO og CFO) i internasjonale selskaper og som rådgiver (12 år) i Sitma as. Det leveres alltid resultater som kundene er meget godt fornøyd med!
 

 

Logistikkutvikling tilbyr også prosjektledelse og implementering av topp moderne IT løsninger fra ledende programvarehus, som innen:

Innkjøp og lagerstyring fra Promosoft AB

Promosoft_web

Virksomhetsplanlegging fra Demand Solutions Inc.

Demand_Solutions

Formidling av forretningskritisk informasjon fra Gadd Software AB.

GADD_Softvare

Logistikkutvikling har en rekke samarbeidspartnere innen rådgivning og analyse. Kompetanseteam settes sammen etter behov. Hovedtyngden av medarbeidere har lang erfaring innen sine kunnskapsområder.

Top